• J Tech 3206 Series

  0 trên 5

  Camera J Tech là dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng linh kiện cao cấp, giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, tính đa dạng phù hợp. Bảo hành cả khi cháy nổ, sét đánh. J Tech dành cho thị trường phổ thông. Là dòng sử dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng ổn định, nhìn ban đêm tốt, hình ảnh sắc nét thích hợp cho các công trình dự án.

 • J Tech 3300 Series

  0 trên 5

  Camera J Tech là dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng linh kiện cao cấp, giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, tính đa dạng phù hợp. Bảo hành cả khi cháy nổ, sét đánh. J Tech dành cho thị trường phổ thông. Là dòng sử dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng ổn định, nhìn ban đêm tốt, hình ảnh sắc nét thích hợp cho các công trình dự án.

 • J Tech 3310 Series

  0 trên 5

  Camera J Tech là dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng linh kiện cao cấp, giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, tính đa dạng phù hợp. Bảo hành cả khi cháy nổ, sét đánh. J Tech dành cho thị trường phổ thông. Là dòng sử dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng ổn định, nhìn ban đêm tốt, hình ảnh sắc nét thích hợp cho các công trình dự án.

  980
 • J Tech 3320 Series

  0 trên 5

  Camera J Tech là dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng linh kiện cao cấp, giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, tính đa dạng phù hợp. Bảo hành cả khi cháy nổ, sét đánh. J Tech dành cho thị trường phổ thông. Là dòng sử dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng ổn định, nhìn ban đêm tốt, hình ảnh sắc nét thích hợp cho các công trình dự án.

 • J Tech 3400 Series

  0 trên 5

  Camera J Tech là dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng linh kiện cao cấp, giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, tính đa dạng phù hợp. Bảo hành cả khi cháy nổ, sét đánh. J Tech dành cho thị trường phổ thông. Là dòng sử dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng ổn định, nhìn ban đêm tốt, hình ảnh sắc nét thích hợp cho các công trình dự án.

 • J Tech 5117 Series

  0 trên 5

  Camera J Tech là dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng linh kiện cao cấp, giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, tính đa dạng phù hợp. Bảo hành cả khi cháy nổ, sét đánh. J Tech dành cho thị trường phổ thông. Là dòng sử dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng ổn định, nhìn ban đêm tốt, hình ảnh sắc nét thích hợp cho các công trình dự án.

 • J Tech 5118 Series

  0 trên 5

  Camera J Tech là dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng linh kiện cao cấp, giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, tính đa dạng phù hợp. Bảo hành cả khi cháy nổ, sét đánh. J Tech dành cho thị trường phổ thông. Là dòng sử dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng ổn định, nhìn ban đêm tốt, hình ảnh sắc nét thích hợp cho các công trình dự án.

 • J Tech 5119 Series

  0 trên 5
 • J Tech 5120 Series

  0 trên 5

  Camera J Tech là dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng linh kiện cao cấp, giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, tính đa dạng phù hợp. Bảo hành cả khi cháy nổ, sét đánh. J Tech dành cho thị trường phổ thông. Là dòng sử dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng ổn định, nhìn ban đêm tốt, hình ảnh sắc nét thích hợp cho các công trình dự án.

 • J Tech 5130 Series

  0 trên 5
 • J Tech 5600 Series

  0 trên 5
 • J Tech 5601 Series

  0 trên 5